D7

STUDIO


Prosta zrównoważona architektura

W zgodzie z naturą

O nas

Poprzez naturalne materiały, tradycyjne formy oraz najnowsze technologie, staramy się tworzyć spójną z otoczeniem architekturę. Zrównowarzony rozwój to cel, który staramy się realizować tworząc budynki harmonijne z otoczeniem. Samowystarczalność oraz neutralny wpływ na środowisko naturalne to priorytet naszej pracowni.

Projektujemy stosując najnowsze technolgie (BIM), aby każdy budynek był harmonijnym wypełnieniem przestrzeni, w której został umieszczony. Istotą dobrego projektu jest nie tylko wygląd, ale również minimalne oddziaływanie na otoczenie. Naszym celem jest dobro naszej planety, realizowane przez zrównowarzoną architekturę.

Projekty

Copyright 2022 - D7 Studio Dawid Ćwiertniewicz