Co to jest plan miejscowy i jak go czytać?

MPZP Ochotnica Dolna

Plan miejscowy a właściwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to obok decyzji WZ podstawowy dokument planistyczny.  Jest uchwalany przez radę gminy danej miejscowości i określa przeznaczenie działek, na którym obowiązuje, może to być część miejscowości albo cała gmina. Plan miejscowy mówi nam o tym co możemy wybudować na danej działce a czego nam nie wolno na niej zlokalizować, może określać podstawowe parametry zabudowy, takie jak liczba kondygnacji, wysokość, rodzaj dachu, czy kolorystyka elewacji. Dobrze sporządzony plan miejscowy porządkuje przestrzeń, wprowadza ład przestrzenny i zapobiega na przykład lokowaniu uciążliwych zakładów produkcyjnych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

Każdy plan miejscowy składa się z dwóch elementów, części rysunkowej i tekstowej. Aby w pełni dowiedzieć się co można a co nie wybudować na danej działce należy zapoznać się obiema częściami.

Aby sprawdzić przeznaczenie działki w pierwszej kolejności musimy spojrzeć na rysunek planu, zlokalizować na nim naszą działkę. Tu z pomocą przychodzą portale mapowe gmin dostępne w Internecie. Można przy ich pomocy wyszukać działkę i zobaczyć w jakim terenie w planie miejscowym się ona znajduje. Na rysunku tereny o różnym przeznaczeniu mają swoje symbole literowe i rozróżnienie kolorystyczne. I tak na przykład prawie zawsze oznaczenie terenów mieszkaniowych zaczyna się od litery ,,M’’ np. MN, MMJ, MRj, tereny usług od litery ,,U’’ np. UP, UK, UM. Objaśnienia wszystkich symboli znajdujących się na rysunku planu znajdziemy w legendzie, która jest nieodłącznym elementem części rysunkowej

W części graficznej planu znajdziemy tylko podstawą informację o przeznaczeniu danej działki na przykład że znajduje się terenie: ,,MMJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej’’. Szczegółowe informacje dotyczące zabudowy w danym terenie znajdziemy w części tekstowej planu. Każde przeznaczenie terenu widoczne w części rysunkowej będzie miało szczegółowe objaśnienie w części tekstowej planu i tam znajdziemy informacje o możliwej wysokości zabudowy, dopuszczalnej kolorystyce elewacji czy minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej. Część tekstowa będzie również zawierać informacje o zasadach obowiązujących na obszarze całego planu, dlatego warto przeczytać cały plan miejscowy a nie tylko fragment dotyczący danego przeznaczenia terenu.