Projekt gotowy (typowy) czy indywidualny? Czym się różnią?

Projekt architektoniczno-budowlany

Co wybrać? Projekt typowy czy indywidualny? Co zawierają oraz czym się różnią? Dlaczego jest tak tani w porównaniu z projektem rysowanym indywidualnie?

Gdy wejdziemy na jakakolwiek stronę biura sprzedającego projekty typowe pierwsze co przykuwa naszą uwagę to cena takiego projektu która wydaje się bardzo atrakcyjna, jednak jest pewien haczyk a w zasadzie kilka. Aby dobrze zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi najpierw wiedzieć trzeba co jest wymagane, aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Aby uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę musimy złożyć do urzędu projekt budowlany który podlega zatwierdzeniu. Projekt budowlany składa się z dwóch podstawowych części: projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu zawiera informacje o usytuowaniu budynku na działce, odległościach od granic itp., część rysunkową architekt sporządza na kopi mapy do celów projektowych którą wykonuje geodeta. Znajdują się tam również informacje o przyłączach, o tym czy na działce czy w jej sąsiedztwie nie ma zabytkowych obiektów, lub obszarów chronionych.

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera informacje o samym budynku, jego wymiarach, materiałach z jakich jest wykonany, układzie pomieszczeń, ich przeznaczaniu, część rysunkowa zawiera wszystkie elewacje, rzuty i przekroje a czasem wizualizacje budynku, obliczenia konstrukcyjne oraz rysunki instalacji wewnętrznych, charakterystykę energetyczną.

Poza tymi dwoma głównymi częściami projekt może składać się z innych dodatkowych opracowań wymaganych w zależności od konkretnych uwarunkowań na danej działce.

Kupując projekt typowy (gotowy) otrzymujemy tylko projekt architektoniczno-budowlany bez projektu zagospodarowania terenu i innych dodatkowych opracowań, które mogą być wymagane, a sam projekt architektoniczny zawsze wymagał będzie adaptacji do warunków panujących na konkretnej działce przez architekta. Jeśli będziemy chcieli zmienić coś w projekcie typowym to będzie można to zrobić tylko w niewielkim zakresie i będzie to dodatkowo kosztować. Nie każdy projekt typowy można zlokalizować na każdej działce, ponieważ plany miejscowe różnych miejscowości mogą zawierać ograniczenia np. co to rodzaju dachu czy konta jego nachylenia. I może okazać się, że kupimy projekt z czterospadowym dachem a plan miejscowy dopuszcza dwuspadowy. W takiej sytuacji trzeba albo zwrócić projekt albo spróbować zmienić konstrukcję dachu co nie zawsze jest możliwe. I co istotne na terenie Podhala, Pienin i okolic jest inna strefa przemarzania niż na większości obszaru Polski przez co fundamenty muszą być sytuowane głębiej. Większość projektów typowych projektowana jest na tereny równinne. Lokalizując projekt typowy w okolicy Podhala czy Pienin prawie zawsze trzeba skorygować fundament.

Projekt indywidualny będzie zawierał wszystkie opisane wyżej opracowania i będzie od początku dostosowany do konkretnej działki, część architektoniczną będzie można swobodnie modyfikować co w przypadku projektu typowego jest o tyle trudne, że kupujemy projekt w wersji papierowej i każda zmiana musi być naniesiona ręcznie przez architekta.