MPZP Ochotnica Dolna

Co to jest plan miejscowy i jak go czytać?

Plan miejscowy a właściwie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to obok decyzji WZ podstawowy dokument planistyczny.  Jest uchwalany przez radę gminy danej miejscowości i określa przeznaczenie działek, na którym obowiązuje, może to być część miejscowości albo cała gmina. Plan miejscowy mówi nam o tym co możemy wybudować na danej działce a czego nam nie wolno na …

Co to jest plan miejscowy i jak go czytać? Read More »